Skip to main content

Afscheid van
Mopshondenvereniging "Commedia"

Het lidmaatschap opzeggen van de rasvereniging van het ras, waar je heel je leven met hart en ziel aan bent toegewijd, doe je niet zomaar.
Ik ben 33 jaar lid van "Commedia" de Mopshondenverening in Nederland en daarmee het langst zittende actieve lid.
En toch heb ik afgelopen najaar besloten mijn lidmaatschap per 1 Januari 2016 op te zeggen.
Een beslissing die ik met pijn in het hart maar weloverwogen genomen heb en waar ik als fokker achter sta.

Commedia heeft in haar laatst gehouden Algemene Leden Vergadering besloten dat de tentoonstellingsuitslagen van een fokdier onderdeel moeten blijven van het Verenigings Fok Reglement. Tegen deze regel heb ik mij altijd verzet. Desondanks was ik zeker 2 x per maand op de tentoonstelling te vinden. Ik ben er altijd al van overtuigd dat de gezondheid van de Mopshond belangrijker is dan een showuitslag. Goed dat daar tegenwoordig veel meer aandacht voor is.

Fokken en exposeren zijn twee verschillende dingen, althans behoren naar mijn mening twee verschillende dingen te zijn. Een dier dat goed presteert op tentoonstellingen is in veel gevallen niet het beste fokdier. Heel vaak is een hond die wint op tentoonstellingen een ‘eindprodukt’. Zo’n Mopshond heeft van alles precies genoeg en soms precies net dat beetje te veel of te weinig dat maakt dat hij in de ring excelleert. Een goed fokdier behoeft dergelijke kwalificaties niet, sterker nog, het is voor de kwaliteit van de nakomelingen veelal beter als het een Mopshond betreft van een goed type die in goede sterke gezondheid verkeert. (Denk ook eens een een mooie Zwarte Mopshond met een witte borstvlek). Daar voegt een showresultaat niets aan toe.

Een fokker behoort zelf voldoende idee te hebben van de rasstandaard om te kunnen beoordelen welke dieren hij inzet voor zijn fokkerij. Daarvoor is gedegen kennis van het ras nodig maar ook ervaring. Mocht een fokker zelf besluiten dat hij tentoonstellingskwalificaties mee wil laten wegen in zijn beslissing om een dier al dan niet in te zetten in zijn fokkerij is hij daar uiteraard vrij in. Het is echter onzinnig om een dergelijke eis vanuit de rasvereniging te verplichten. Deze zienswijze heb ik al vele jaren kenbaar gemaakt op Algemene Leden Vergaderingen van Commedia, maar dit heeft tot op heden nog steeds niet geleid tot een veranderd inzicht.

Ik fok zorgvuldig, ik fok uit volle overtuiging en ik fok met inachtneming van de gezondheidsvereisten. Ik wil echter niet in een positie gedwongen worden om een fokreglement van Commedia te moeten overtreden omdat ik weiger om een fantastisch fokdier ter beoordeling aan te bieden op een show. Reden waarom ik geen andere keuze had dan mijn lidmaatschap op te zeggen.

Bij de EGCN, De Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, hanteert men een ander fokreglement, goedgekeurd door de Raad van Beheer. Hier zijn tentoonstellingsuitslagen geen onderdeel van het fokreglement. Een visie die ik ten volste deel. Ik voel mij hier thuis en ben dan ook lid geworden van deze vereniging.

Monique, december 2015